Taiji Vereniging Grimbergen HOME
TAIJI ? PROEFLES WEEKLESSEN VARIA LID WORDEN CONTACT


AFDELINGEN


GRIMBERGEN & MECHELEN


Verdiepingstaiji

 

We nodigen iedereen van de TVG, die regelmatig naar de lessen komt en interesse heeft om aan zelfstudie te doen, uit.

Zondag 23/09 van 15u00-17u00, Charleroyhoeve, Lierbaan 16, 1850 Grimbergen, zaal 2.

 

De lesgevers Anne-Marie, Karine en Frank gebruiken de verdiepingstaiji om aan partneroefeningen te doen (paqua, pushing hands, martiale etc.)

We nodigen leden van de Taiji Vereniging Grimbergen uit om deel te nemen. Iedereen die met vragen zit, kan deze inbrengen. Het is testen, uitzoeken en inoefenen.

 

Laat het duidelijk zijn: er wordt geen les gegeven!

 

De zaal in Grimbergen heeft een beperkte capaciteit van max. 20 deelnemers.

Deelname is gratis, inschrijven verplicht!

Stuur een e-mail naar am@taiji-vereniging-grimbergen.be om je in te schrijven.

 

 

Met vriendelijke groet,

Anne-Marie Van den Bossche, Karine Dutli, Frank Dejoncheere

Lesgevers